Home » Posts tagged "Indundi"
Jun 18, 2018 0 comment

New Video | Mirror Team ku rundi rwego rwiza..

New Video | Mirror Team ku rundi rwego rwiza..
Birahimbaye cane iyo uzi ko uva mu gihugu nk'Uburundi ugaca ubona umunyagihugu araririmvye indirimbo nk'iyi, mu rurimi wumva, n'abantu uzi ko muva mu gihugu kimwe, abosore n'ibigeme beza vy'ukuri kuko aba ar'iteka, biranaryoha uri umunyamahanga utumva na kimwe ariko ukaraba amasanamu nkaya, bikiyumyura iyo wihebuye ko ataco uri butahure mu ndirimbo, ukumva bakorokejemwo utujambo turi mu rurimi rw'icongereza ugaheza ukitoramwo ukisangamwo, ntushake kuvamwo ukavuga nti ngumizayo..   Aho uba ubaye nka Mirror Team ;umurwi w'abasore bane ubwabo  baraye bashize ku mugaragaro indirimbo nziza cane, mu matwi ya benshi bumvirije ico gikorwa categuriwe muri #Master_Muzik, n'umuhinga Kanes's touch na TRICK on the beat eka kikaba kiriko kiranyura n'amaso ya benshi baravye amasanamu yahinyanyuwe n'umuhinga Landry SB     Ni umunezero wacu nk'uruganda rwa master-muzik.com kuguhamagarira kuraba ino #Video  Akaryo ni rwawe Fyonda aho ahari ishusho canke video, ...
read more
Jun 11, 2018 0 comment

New Song| Tuzobana indirimbo ukwiye gutunga muri Playlist yawe…

New Song| Tuzobana indirimbo ukwiye gutunga muri Playlist yawe…
Umugwi The Boss ugizwe n'abasore babiri bakiri bato batarakwiza n'imyaka 18  bisanzwe bavuka m ntara ya Mwaro  wifadikanije n'umuririmvyi Chino B nawe yataye uruzogi I Bubanza ;baratumbereye inzu ihinyanyura ya #Master_Muzik, nk'uko bama barakora, bakoze igikorwa twipfuje ko wogishira muri Playlist yawe ya misi yose.. Indirimbo yitwa tuzobana, igizwe n'amajambo meza caane aryohera ugutwi, agakora ku mutima k'uwuyumvirije na cane cane uwukunzwe canke akunze ..   N'indirimbo yahinyanyuwe na Lily Evry, kuva muri Master Muzik Records.. Tubikora kwakundi mu gufyonda kw'ino vidéo, duheze twumvirize canke tuvome(Download) runo ruririmbo   Ntitwibagira gufyonda kuri #Share dufashe gushika Kure cane runo rwaruka rushoboye.. https://youtu.be/kjXn2TcFxJ4  
read more
May 30, 2018 0 comment

News|Arnovich yaraye yigaruriye umutima wa..

News|Arnovich yaraye yigaruriye umutima wa..
N'ikintu umuririmvyi wese aba aharanira, gukundwa, guhurumbirwa kwakirwa neza no kwitabwahwo na cane cane bigatera akamwemwe iyo ugitangura, kuko kenshi na kenshi biba ari bishasha mu maso yawe, ariko kandi ntawe bitoryohera kwumva canke kubona  ikintu gishasha mu matwi canke mu maso yiwe ;na cane cane iyo ari ciza canke kiryoheye ugutwi nk'izi ndirimbo z'uyu musore, ingabirano nshasha mbere benshi badatinya kuvuga kari ubutunzi mw'ihinguriro rya muzika ndundi ariwe Arnovich..   Ku ncuro yiwe ya Kane  yavugishije menshi benshi  mu ndirimbo yiwe ikiri nshasha yise Pole  Pole Abakurikiranira hafi umuziki ndundi baragize ico bavuga kuwo muririmvyi adatinya kwiyita umuhungu wa Master Muzik narirya k'ariyo nzu iriko iramushigikira mu rugendo rwiwe,babicishije ku ma Status yabo barateye intege uwo muririmvyi eka abamenyeshamakuru n'amasamirizi barashigikira uwo muririmvyi mu kuvuza ururirimbo rwiwe ku rugero rwiza ico twokwita power play ...
read more
Apr 20, 2018 0 comment

Newz | Hagati ya Channy Queen na Esther Nish ninde bateye akadobo?

Newz | Hagati ya Channy Queen na Esther Nish ninde bateye akadobo?
Icambere n'abigeme basanzwe bafise amajwi atyoroye nk'ay'abamalayika atagira agasembwa n'ubunararibonye mu vya Live Music, vyatangaje benshi biranabanezera kwumva bahujwe n'indirimbo imwe, bayihurizamwo ubwo buryohe bw'amajwi yabo n'insubirajwi zitandukanye ..indirimbo babatije iina rya "Ntiyari uwanje" Mbeho ni kuber'iki iryo zina? UWumvirije ubutumwa naho ntawogenda atagize amakenga canke ngo areke kwibaza vyinshi narirya abatari bake bamaze kwibaza ko ubutumwa bwaririmbwemwo ari ubutumwa bwa nyabwo bimwe benshi bita True Story.. ,iyo ikaba ari inkuru yacu yohanyuma ,nkuko tugiye kubija imuzi tubamenyeshe iyo bija n'iyo biva nkuko twiyemeje kubaha inkuru ziri ku gihe kandi zitagira agasembwa.. mbega hagati ya ChannyQueen na Esther Nish ninde yatewe akadobo?? Bizobandanya Indirimbo yakorewe mu gikoni ca MasterMuzik,ikorwa n'umuhinyanyuzi Masterland.. Fyonda hano uyitege yompi,wironkere k'ubu buryohe ...
read more
Feb 09, 2018 0 comment

Exclusive InterviewlMasterland uyu mwaka ngo ntazobatezurira na gato.

Exclusive InterviewlMasterland uyu mwaka ngo ntazobatezurira na gato.
Bwnshi twarumvise amakuba y'ísanganya ryashikiye umuririmvyi akunzwe akaba n'úmuyobozi wa Master Muzik Group,mu ntango z'úkwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze,uyu musi twagiriwe ibakwe ryo guhura nawe aho ,yatuganirije kuri vyinshi mu vyo benshi dufise nkíbibazo. Mbega Masterland wa 2017 na 2018 bazotandukanira he? Mbega Masterland arasubira gukora production nko mu myaka iheze? Aho nákahe karusho Master Muzik ifise kotuma urengana ahandi hose ukabatumbera? Ntakindi atari kuraba ino Video yose umurava. Ntiwibagire gusiga iciyumviro cawe muri Comments no kudufasha gusangiza ino kuru abandi(Like & Share)
read more

Latest Reviews

    There are no reviews to display.
  • Video Premiere

    Sinzohinduka by Masterland

    Tambira amahoro, 1st Edition 2016

  • Like Us on FB

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better